TURNIRI NË FUTBOLL TË VOGËL (foto)

Gjatë këtyre tri javëve në shkollën tonë, u mbajt turniri në futboll të vogël mes nxënësve të klasave te X, XI, XII. Mbarëvajtja e këtij turniri ishte në nivel maksimal qoftë për nga ana e loj

Ngjarjet

26 Tetor
21 Tetor
06 Shtator
02 Shtator