SHËTITJE NË BREZOVICË

Me datë 16 Dhjetor 2016 me nxënësit e shkollës sonë do të kemi një shëtitje një ditore në Brezovice. Shëtitja ka karakter kulturor dhe rekreativ ku nxënësit tanë do të kenë mundësi të kënaqen

Lajmet

07.12.2016 - 9:02 PM SHËTITJE NË BREZOVICË
25.11.2016 - 9:57 PM FESTA E 28 NËNTORIT
17.11.2016 - 6:59 PM MBROJTJA E AMBIENTIT
29.10.2016 - 8:35 PM SHËTITJE ME NXËNËS TË SHFMU

Ngjarjet

23 Dhjetor
22 Dhjetor
16 Dhjetor
SHËTITJE BREZOVICË
12 Dhjetor