Këtu poshtë gjeni disa data të rëndësishme për muajt qershor-korrik si dhe rreth fillimit të Vitit të Ri Shkollor 2017/2018.

Administrata
Deri më 28.7.2017 Administrata punon sipas orarit 9:00 -14:00
Nga 31.7 deri 27.8.2017 Administrata është e mbyllur
Nga 28.8.2017 Administrata punon sipas orarit të rregullt 8:45 -15:45
     * Administrata punon nga e Hëna në të Premte

Ditët e Provimeve
29.8.2017, ORA 9:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e 10-ta dhe 11-ta
30.8.2017, ORA 9:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e 10-ta dhe 11-ta

Pushimet verore për stafin
Nga 20.7.2017 deri më 27.8.2017
28.08.2017 Kthimi i Stafit nga pushimet

Takimet me Prindër dhe Nxënës
31.8.2017, ORA 9:00   Takimi për klasat e 10-ta
31.8.2017, ORA 11:00 Takimi për klasat 11-ta dhe 12-ta

4.9.2017, ORA 9:00   Takim me prindër dhe nxënës të klasave 1-ra
4.9.2017, ORA 11:00 Takim për Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët

 

6.9.2017   Dita e Parë e Vitit Shkollor 2017/2018


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 28/07/2017