ORARI MËSIMOR PËR LICEUN ELEKTROTEKNIK “DON BOSKO”

 

ORARI JAVOR I KLASËS 10-D

ORARI JAVOR I KLASËS 10-E

ORARI JAVOR I KLASËS 10-F

ORARI JAVOR I KLASËS 11-C

ORARI JAVOR I KLASËS 11-D