ORARI MËSIMOR PËR KLASËN E GJASHTË

ORARI JAVOR I KLASËS 6-A

ORARI I PARADITËS – Zhvillimi i njësive mësimore, ngrënje mëngjesi dhe kohë pushimi:

Prej orës 8:00 deri në 8:20 kohë akomodimi dhe përgatitje për mësim;

Ora e parë  8:20 deri në 9:05;
Ora e dytë  9:10 deri në 9:55;

Prej 9:55 deri në 10:20 kanë ngrënie mëngjesi dhe kohë pushimi;

Ora e tretë  10:25 deri në 11:10;
Ora e katërt  11:15 deri 12:00;

Ora e pestë  12:05 deri 12:55

DREKA DHE PUSHIMI DITOR
Prej 12:55 deri 13:35 kohë dreke dhe pushim;

ORARI I PASDITËS
Mësim shtesë dhe zhvillim i aktiviteteve:
Ora e gjashtë  13:35 deri 14:20;
Ora e shtatë   14:25 deri 15:05;

Prej orës 15:05 deri 15:50 (detyra dhe/ose aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore);
Prej 15:50 deri 16:00  Përgatitje për shtëpi dhe dërgimi i nxënësve në shtëpi.