no comments

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR REGJISTRIM TË FËMIJËVE/NXËNËSVE PËR KLASAT E PARA 2025/2026

Njoftim: Njoftojmë se Aplikimet për regjistrim të fëmijëve/nxënësve për Klasat e Para (SHF), viti shkollor 2025-2026, do të bëhen me: 24 maj – fëmijët e atyre prindërve që aktualisht kanë një ...
no comments

KONKURS PËR ESE

Qendra Social-Edukative «Don Dosko», në Prishtinë, me rastin e Festës së Ditës së Shkollës, shpall konkurs letrar për esenë më të mirë, për nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Prish...
no comments

NJOFTIM PËR APLIKIM/REGJISTRIM NË KL. X në Shkollën “Don Bosko” VITI SHKOLLOR 2024-2025

Të nderuar prindër, njoftojmë se Aplikimet për regjistrimin e nxënësve për Klasat e X (SHML), viti shkollor 2024-2025, do të bëhen me: 29 shtator – për fëmijët e  prindërve që kanë një fëmij...
no comments

NJOFTIM PËR APLIKIM

Të gjitha Listat e pritjes ekzistuese (pavarësisht kur është bërë Aplikimi), do anulohen (arkivohen) me datën 14 shtator 2023. Të gjithë ata që kanë dëshirë të vendosin sërish emrin e fëmijës/v...
no comments

KONKURS PËR MËSIMDHËNËS

K O N K U R S Për plotësimin e  vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2023/2024 Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Filozofisë – Part-time –10 orë mësimore në SHML, për kohë të cak...