no comments

INFORMATA PËR MATURANTËT RRETH PROVIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020

Provimi i Maturës Shtetërore është vlerësim i arritjeve, njohurive, shkathtësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat nxënësit i kanë fituar gjatë arsimimit të tyre parauniversitar në përputhje ...
no comments

KONKURS PËR MËSIMDHËNËS

Nr. i Protokollit:  362 /2020 Prishtinë. më 23.07.2020            K O N K U R S Për vende të lira pune për vitin shkollor 2020/2021   1. Një (1) mësimdhënës/e për gjuhë gjermane  ...
no comments

NJOFTIM PËR PERIUDHËN VERORE

Të nderuar, më poshtë i gjeni datat e rëndësishme deri në fillim të vitit shkollor 2020-2021 Administrata Deri më 24.7.2020 Administrata punon sipas orarit 9:00 -16:00 Nga  24.7 deri 20.8.2020 Adminis...
no comments

NJOFTIM – PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE PËR NXËNËSIT QË JANË REGJISTRUAR JASHTË VENDIT

Të dashur maturantë, bazuar në vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) për ta organizuar Testin e Maturës për nxënësit që janë regjistruar jashtë vendit, sjellim këtë njoftim:  ...
no comments

NJOFTIM NGA MASH PËR SHTYERJEN E TESTIT TË ARRITSHMËRISË DHE TESTIT TË MATURËS

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ramë Likaj ka marrë vendim që të shtyhet data e mbajtjes së Testit të Arritshmërisë dhe Testit të Maturës Shtetërore. Këtë vendim, ministri Likaj e ka marrë në k...