Në këtë video është paraqitur një punim i nxënësve të klasës III/A, me rastin e Ditës së Flamurit.