Stafi i Shkollës së Mesme të ulët:

Administrata:

  1. Don Pavlin Zefi – Përgjegjës i SH.F.M.U
  2. Angjelina Marleku – Asistente e SH.F.M.U

 

Mësimdhënësit:

  1. Nexhmie Mekolli
  2. Venet Tetaj
  3. Donika Danuza
  4. Drita Dobreci
  5. Vlora Memaj – Uka
  6. Adrian Krasniqi