IMG_3513VENDI DHE DATA E LINDJES
Prishtinë, 12.07.1981

FUNKSIONI
Profesor i Gjeografisë

DETYRAT
Mësimdhënie për lëndën e Gjeografisë.

LËNDËT
Gjeografi

KUALIFIKIMI
Master i Gjeologjisë
Fakulteti Gjeografi/Gjeologji


Publikuar më: 14/04/2015