ORARI MËSIMOR PËR KLASËN E PARË

Orari Javor i Klasës 1-A – Orari Javor i Klasës 1-B

ORARI I PARADITËS 

Akomodimi i nxënësve, zhvillimi i njësive mësimore, ngrënje mëngjesi dhe kohë pushimi:

Prej 8:00 deri në 8:20 kohë akomodimi dhe përgatitje për mësim;

Ora e parë mësimore 8:20 deri në 9:05;

Ora e dytë mësimore 9:10 deri në 9:55;

 Prej 9:55 deri në 10:20 kanë ngrënje mëngjesi dhe kohë pushimi;

 Ora e tretë mësimore 10:25 deri 11:10;

Ora e katërt mësimore 11:15 deri 12:00;

Ora e pestë mësimore 12:05 deri 12:55;

 DREKA DHE PUSHIMI DITOR

Prej 12:55 deri 13:35 kohë dreke dhe pushim;

 ORARI I PASDITËS 

Mësim shtesë dhe zhvillim i aktiviteteve:

Prej orës 13:35 deri 14:25 (realizimi i detyrave të shtëpisë);

Prej orës 14:25 deri 15:25 (aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive);

Prej orës 15:30 deri 16:00  Përgatitje për shtëpi dhe dërgimi i nxënësve në shtëpi.

ORARI MËSIMOR