Regjistrimi i nxënësve të rinj vazhdon deri në plotësimin e vendeve të lira.

 

 

[vCitaMeetingScheduler type=contact width=500 height=450]