ORARI MËSIMOR PËR GJIMNAZIN E PËRGJITHSHËM “DON BOSKO”

ORARI JAVOR I KLASËS 10-A

ORARI JAVOR I KLASËS 11-A