Prej themelimit të Qendrës “Don Bosko” – Prishtinë e deri më sot, janë donatorët që kanë mundësuar zhvillimin dhe ngritjen e Qendrës.

-Qeveria Italiane përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme, regjionet Lombardi dhe Toscana dhe organizatës VIS

-Qeveria Gjermane përmes Ministrisë së Bashkpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit, dhe organizata Gjermane Jugend Dritte Welt

-Qeveria Spanjolle përmes Autonomisë Regjinale të Valencias, përmes OJQ-së Spanjolle Jovenes del Tercer Mundo

-CEI – Italian Episcopal Conference

-Kongregata Saleziane

-Klubet Rotariane Arnsberg (Hollandë) dhe Drachten (Gjermani)

-Kampanja e solidaritetit “Taste & Solidarity” përkrahur nga restorantet më të njohura Italiane

-Kontribut të madh në implementimin e projektit ka dhënë edhe Komuna e Prishtinës e cila ka dhënë në përdorim 3 hektarë tokë për Themelimin e Qendrës Social Edukative “Don Bosko”

-Qeveria e Luksemburgut me Bashkpuntorë

-Prokura Misionare e BONN-it (Gjermani) 

Qeveria Gjermane përmes Fondacionit Renovabis

Qendra Don Bosko inkorporon strategji për krijimin e lidhjeve në mes autoriteteve lokale dhe atyre ndërkombtare me institucionet publike dhe private.