VENDI DHE DATA E LINDJES
Kallmet – Shqipëri

FUNKSIONI
Përgjegjës i Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët, Profesor

LËNDËT
Gjuhë Italiane

KUALIFIKIMI
BSc. i Teologjisë