Navigation
no comments

FESTA E DITËS SË SHKOLLËS

Pas gjithë aktiviteteve të larmishme, me datë 9 shkurt 2018 ora 11:00h, festohet Dita e Shkollës. Në këtë ngjarje do të ketë program të larmishëm kultoro-artistik. Ftoheni të gjithë të merrni pjes...
no comments

TAKIM ME ISH NXËNËSIT

Takimi i përvitshmëm me ish nxënësit mbahet në ambientet e QSE “Don Bosko” ku do të ndajmë momente të bukura së bashku. Data e takimit është 3 shkurt 2018. Ftohen të marrin pjesë të gjithë is...
no comments

TRYEZË E RRUMBULLAKËT

Me rastin festës së shkollës, Qendra Social-Edukative “Don Bosko”- Prishtinë, me datë 7 shkurt 2018 ora 12:00h, organizon tryezë të rrumbullakët. Në këtë tryezë do të trajtohet një temë që n...
no comments

GARA LETRARE PËR ESE

Me rastin festës së shkollës, Qendra Social-Edukative “Don Bosko”- Prishtinë,  organizon garën letrare për ese. Kjo garë tashmë është bërë tradicionale në shkollës tonë dhe në këtë garë...
no comments

TURNIR NË FUTBOLL, BASKETBOLL DHE VOLEJBOLL

Qendra Social-Edukative “Don Bosko”- Prishtinë, me rastin festës së shkollës, organizon turnir në futboll të vogël, basketboll dhe vojelboll për nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Pri...