no comments

TAKIM PËRSHENDETËS DHE FALENDERUES PËR ZV. DREJTORIN E SHFMU ‘DON BOSKO’, PRISHTINË

Sot, më 31/8/2020, ditë e hënë, stafi i QSE ‘Don Bosko’ me seli në Prishtinë, u mblodh për të falënderuar dhe përshëndetur zv. drejtorin e SHFMU ‘Don Bosko’, Don Pavlin Zefi. Fillimisht takim...
no comments

NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT TË RI SHKOLLOR

Të dashur nxënës, Ju njoftojmë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ka marrë vendim për shtyrjen e fillimit të vitit të ri shkollor 2020/21. Ne si shkollë, jemi të obliguar t’i respektojmë vendime...
no comments

INFORMATA PËR MATURANTËT RRETH PROVIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020

Provimi i Maturës Shtetërore është vlerësim i arritjeve, njohurive, shkathtësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat nxënësit i kanë fituar gjatë arsimimit të tyre parauniversitar në përputhje ...
no comments

KONKURS PËR MËSIMDHËNËS

Nr. i Protokollit:  362 /2020 Prishtinë. më 23.07.2020            K O N K U R S Për vende të lira pune për vitin shkollor 2020/2021   1. Një (1) mësimdhënës/e për gjuhë gjermane  ...
no comments

NJOFTIM PËR PERIUDHËN VERORE

Të nderuar, më poshtë i gjeni datat e rëndësishme deri në fillim të vitit shkollor 2020-2021 Administrata Deri më 24.7.2020 Administrata punon sipas orarit 9:00 -16:00 Nga  24.7 deri 20.8.2020 Adminis...