no comments

LOJËRAT VERORE 2016

LOJËRAT VERORE 2016 organizohen nga Oratori “Don Bosko” – Prishtinë. Pjesëmarrës në “Lojëra Verore” mund të jenë fëmijët prej moshës 6 deri 15 vjeç. Aktivitetet që p�...
no comments

VIZITA NË AEROPORTIN E PRISHTINËS

Më 14 qershor 2016 nxënësit e klasës së dytë të Shkollës Fillore “Don Bosko” – Prishtinë vizituan Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Në këtë vizitë nxënësit patën mund�...
no comments

TRAJNIMET PROFESIONALE

TRAJNIMI PËR INSTALUES TË UJËSJELLËSIT DHE NGROHJES QËNDRORE MBAHET NË QENDRËN “DON BOSKO” – PRISHTINË...
no comments

TRAJNIMET PROFESIONALE

TRAJNIMI PËR INSTALIME ELEKTRIKE CIVILE DHE INDUSTRIALE MBAHET NË QENDRËN “DON BOSKO” – PRISHTINË...
no comments

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se Qendra “Don Bosko”- Fillon grupet e reja të trajnimeve duke filluar nga 18.05.2016 Trajnimet e Akredituara nga AKK: -Instalime Elektrike, -Saldim, -Ujësiellës, ...