no comments

VIZITË ZYRTARE NGA DONATORI I SHFMU-SË

Sot, për vizitë në Qendrës tonë ishin përfaqësuesit e organizatës Renovabis  Z. Burkhard Haneke – drejtor i organizatës dhe Z. Martin Lenz – udhëheqës i departamentit të projekteve. Qëllimi i ...
no comments

KB “DON BOSKO”, MË SHUMË SE NJË KLUB

Historitë e klubeve të mëdha nisin nga idealet e vogla. I tillë ishte edhe KB “Don Bosko” i cili për qëllim kishte të jetë pikëtakim i të rinjve të Prishtinë ku ata shfaqin talentet e tyre, por ...
no comments

TAKIM ME PRINDËRIT E NXËNËSVE TË SHFMU “DON BOSKO”

Sot, u mbajt takimi me prindërit e nxënësve të SHFMU “Don Bosko”, ashtu siç edhe ishte planifikuar. Takimi kishte për qëllim njoftimin e prindërve për suksesin, mungesat dhe sjelljen e nxënësve, ...
no comments

TAKIM ME PRINDËR TË KLASAVE X & XI

Sot, u mbajt takimi me prindër të klasëve X dhe XI. Ky takim, kishte për qëllim njoftimin e prindërve për suksesin, mungesat dhe sjelljet e fëmijëve të tyre. Fillimisht takimin e hapi drejtori i QSE D...
no comments

NJOFTIM PËR PUSHIMIN PRANVEROR – NDRYSHIM DATE

Të dashur nxënës dhe prindër, Ju njoftojmë se, ne bazë të kalendarit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), pushimi pranveror për vitin shkollor 2018/19 është paraparë të ...