Këtu i gjeni të gjitha afatet e rëndësishme gjatë kohës verore dhe fillimit të Vitit të Ri Shkollor 2015/2016.

 

Administrata
Deri me 24.07.2015 Administrata punon:    9:00 -14:00
Nga 27.07.2015 deri me 14.08.2015 Administrata punon:    9:00 -13:00
Nga 20.08.2015 deri 26.08.2015 Administrata është e mbyllur
Nga 27.08.2015 Administrata punon 08.45 -15:45
Administrata punon nga e Hëna deri të Premten
Ditët e Provimeve
18.08.2015 – 09:00 – 13:00 Provimi për Maturantët
28.08.2015 – 09:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e X-ta dhe të XI-ta
31.08.2015 – 09:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e X-ta dhe të XI-ta
Pushimet verore për stafin
Nga 17.07.2015 deri me 26.08.2015
27.08.2015 Dita e arritjes për të brendshmit
Takimi me Prindër dhe Nxënës
01.09.2015 Takimi për Klasat e 10-ta
02.09.2015 Takimi për Klasat e 11-ta dhe 12-ta
 03.09.2015 Takimi për Klasat e 6-ta dhe 7-ta
04.09.2015 Takimi për Klasat e 1-ra dhe 2-ta
07.09.2015 Dita e Parë e Vitit Shkollor 2015/2016

Category: Lajmet , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 20/07/2015