Në QSE “Don Bosko” – Prishtinë, nxënësit dhe stafi kanë në dispozicion Bibliotekën e cila ofron libra të fushave të ndryshme. Për të marrë libra në bibliotekë nxënësit dhe stafi duhet të regjistrohen fillimisht, ku pas regjistrimit do të marrin një kartelë e cila dëshmon anëtarësinë.
Biblioteka funksionon nga ora 08:00 deri në ora 16:00.