Administrata
Deri më 27.7.2018 Administrata punon sipas orarit 9:00 -14:00
Nga 30.7 deri 22.8.2018 Administrata është e mbyllur
Nga 23.8.2018 Administrata punon sipas orarit të rregullt 8:45 -15:45
     * Administrata punon nga e Hëna në të Premte

Ditët e Provimeve
27.8.2018, ORA 9:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e 10-ta dhe 11-ta
28.8.2018, ORA 9:00 – 13:00 Riprovimi për klasat e 10-ta dhe 11-ta

Pushimet verore për stafin
Nga 16.7.2018 deri më 27.8.2018
23.08.2018 Kthimi i Stafit nga pushimet

Takimet me Prindër dhe Nxënës
28.8.2018, ORA 10:00   Takimi për klasat e 10-ta
29.8.2018, ORA 10:00 Takimi për klasat 11-ta dhe 12-ta
30.8.2018, ORA 10:00   Takim me prindër dhe nxënës të klasave 1-ra
31.8.2018, ORA 10:00 Takim për Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët

3.9.2018   Dita e Parë e Vitit Shkollor 2018/2019

 


Category: Lajmet , Ngjarjet e Rëndësishme , Qendra "Don Bosko" - Prishtinë

Publikuar më: 16/07/2018