Të nderuar prindër, më poshtë i gjeni datat e takimeve të Drejtorit të QSE ”Don Bosko” në Prishtinë me prindër dhe nxënës:

– Me 26 gusht 2019, ditë e hënë, në orën 10:00, mbahet takimi me prindër dhe nxënës të klasëve të X-ta
– Me 27 gusht 2019, ditë e martë, në orën 10:00, mbahet takimi me prindër dhe nxënës të klasëve të I-ra
– Me 27 gusht 2019, ditë e martë, në orën 12:00, mbahet takimi me prindër dhe nxënës të klasëve të II-ta, III-ta, IV-ta dhe V-ta
– Me 28 gusht 2019, ditë e mërkurë, në orën 10:00, mbahet takimi me prindër dhe nxënës të klasëve të XI-ta dhe XII-ta
– Me 28 gusht 2019, ditë e mërkurë, në orën 12:00, mbahet takimi me prindër dhe nxënës të klasëve të VI-ta, VII-ta, VIII-ta dhe IX-ta

Qëllimi i takimit është:

– Njohja me Drejtorin
– Dhënia e informatave për vitin e ri shkollor 2019/20
– Për klasët e X-ta do të bëhet prezantimi i Data Bazës për nxënës


Category: Lajmet

Publikuar më: 21/08/2019