Në ora 11.00Festa e Ditës së Shkollës. Program artistiko-kulturor i përgatitur nga nxënësit.

Pason kokteji për të ftuar


Publikuar më: 19/01/2017