Me datë 17 nëntor 2016, në ambientet e shkollës sonë do të mbahet debat mbi rëndësinë dhe mënyrat e mbrojtjes së ambientit.

Debatin do ta mbajnë profesorët përkatës në praninë e gjithë nxënësve të shkollës sonë.

Debati do të jetë interaktiv ku edhe nxënësit do t’i shprehin pikëpamjet e tyre rreth rëndësisë së mbrojtjes së ambientit.

Debati fillon në ora 13:00.


Publikuar më: 11/11/2016