Me datë 22 prill festohet dita e tokës, me rastin e kësaj dite QSE Don Bosko do të mbjell disa fidane në disa pjesë të qytetit.


Publikuar më: 21/04/2018