Më 8 qershor 2018, në ora 11:00, organizohet festa e falënderimit dhe diplomimi i maturantëve.