Me datë 16 Janar 2016, fillon gjysëmvjetori i dytë i vitit shkollor 2016-2017.

Mësimi fillon sipas orarit të rregullt shkollor.

Pushime të mira deri me këtë datë!


Publikuar më: 31/12/2016