Me datë 18 prill 2017, fillon mësimi rregullt sipas orarit të paraqitur nga MASHT.