Gara letrare për ese tashmë është tradicionale në shkollës tonë dhe në këtë garë pjesëmarrës janë të gjitha Shkollat e Mesme të Larta të Prishtinës