Më datë 27 mars 2018 në ora 17:00, bëhet komunikimi i suksesit për klasat e X-ta.


Publikuar më: 09/03/2018