Komunikimi i suksesit të gjysëmvjetorit të dytë me prindërit e nxënësve të Shkollës Fillore më 27.06.2016 ora 17-00. 


Publikuar më: 22/06/2016