Komunikimi i suksesit për Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët bëhet në orën 17:00.