Komunikimi i suksesit për Shkollën e Mesme të Lartë (Gjimnaz dhe Lice), bëhet në orën 17:00.