Më datë 23 gusht 2018, i tërë stafi fillon punën sipas orarit të rregullt.