Mësimi shtesë për nxënësit që kanë mbetur në riprovim do të organizohet prej 16 Qershor 2016 deri më 24 Qershor 2016, orari i mësimorë do të shpallet në tabelën e shkollës më 15 Qershor 2016 ora 13:00. (Për nxënësit që janë në riprovim: ardhja e nxënësve në mësim shtesë është obligative, ).


Publikuar më: 14/06/2016