Më datë 28 dhjetor 2018, përfundon gjysëmvjetori i parë.