Më datë 26 qershor 2018 është dita e fundit e mësimit për Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët.