Riprovimet dhe provimet klasore për nxënësit e klasëve 10 dhe 11 do të organizohen më 27, 28, 29 Qershor 2016 duke filluar nga ora 9-00. Orari i Riprovimeve për lëndët e caktuara do të shpallet në tabelën e shkollës me 24-06- 2016.


Publikuar më: 14/06/2016