Më 22 dhjetor 2018, organizohet shëtitje njëditore për të gjithë nxënësit.