Më datë 1 nëntor 2018, organizohet takimi me prindër te klasave të 10-ta. Takimi mbahet në ora 17:00h


Publikuar më: 03/10/2018