Më datë 2 nëntor 2018, organizohet takimi me prindër te klasave të 11-ta & 12-ta. Takimi mbahet në ora 17:00h


Publikuar më: 03/10/2018