Më datë 5 nëntor 2018, organizohet takimi me prindër të SHFMU. Takimi mbahet në orën 17:00h