Më 28 qershor 2018 bëhet komunikimi i suksesit për SHFMU në ora 17:00.