29.8.2018, ORA 10:00 Takimi për klasat 11-ta dhe 12-ta