30.8.2018, ORA 10:00   Takim me prindër dhe nxënës të klasave 1-ra