31.8.2018, ORA 10:00 Takim me prindër të Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët