Takimi me prindër për klasat e X-ta.

Takimi mbahet në ora 17:00.