Me datë 25 prill 2018, do të mbahet Tryeza Shkencore me temë “Cryptoanaliza”.

Këtë temë do ta trajnojnë ekspert të fushës.


Publikuar më: 12/04/2018