Nga data 26 deri më 31 janar 2018 do të mbahet turniri në basketboll, ku do të marrin pjesë disa nga shkollat e mesme të Prishtinës

Në turnirin e Volejbollit dhe Futbollit të Vogël për SHFMU, do të marrin pjesë vetëm SHFMU “Don Bosko” Gjilan dhe SHFMU “Don Bosko” Prishtinë.


Publikuar më: 02/01/2018